Fresco

The Image Processing Tool

V současné době se jedná o odevzdanou diplomovou práci a článek na jejím základě vypracovaný pro EUSIPCO 2009. Ke stažení.

Součástí diplomové práce je software pro pomoc při restaurování nástěnných maleb. Prozatím s licencí GPL, změna licencování vyhrazena - zde volně k použití. Spustit.

Dokumentace bude postupně doplňována.