OBSAH:

 1. Úvod
 2. Komprimační algoritmy
  1. Bezztrátové komprimační metody
   1. Metoda potlačení nul
   2. Bitové mapy
   3. Proudové kódování - RLE
   4. Metoda pulbajtové komprimace
   5. Diatomické kódování
   6. Kódování bajtových párů - metoda BPE
   7. Využití informace o kódovaných údajích
    1. Huffmanovy kódy
    2. Adaptivní Huffmanovy kódy
    3. Lepmpel-Ziv kódování
   8. Aritmetické kódování
   9. Burrows-Wheelerova transformace
  2. Ztrátové metody - komprimace obrázku, videa a zvuků
 3. Využití algoritmů v praxi
 4. Závěr
 5. Použitá literatura
 6. Shrnutí
 7. Přílohy