30.1.2007 - MIDlet úpravy

Distribuce presistentních datRMS

7.11.2006 - implementace pokračování

Doladění OTM-pruning. Vodafone pravděpodobně žádosti o nějaké ty SMS vyhoví. Je třeba nastudovat si aritmetické kódování a začít jej implementovat a dodělat samotnou kompresi.

15.10.2006 - pocatky implementace

Instalace NetBeans, podpora pro mobilni zarizeni splnuje vsechny pozadavky. V soucasne dobe ladeni OTM-pruning. Také čekám zda se ozve nějaký operátor a odpoví na mou žádost o SMS slovník češtiny. Konzultace ideálně příští týden.

19.9.2006 - specifikace

Vyrobena stránka projektu: specifikace.php. Formalizace zápisu. Náměty http://datacompression.info/AdaptiveHuffman.shtml
Piecewise Integer Mapping for Arithmetic Coding - Lang Stuiver, Alistair Moffat

5.6.2006 - první výsledky s javou

Instalace CDLC (verze Javy pro zařízení s pamětí od 160kB do 512kB). A první simulátory - od ericssonu, pro jejich mobily a MIDP od Javy pro základní typy LD (Limited Device) - včetně PDA. První pokusy s aplikacemi a Javou. Očekávané problémy jsou se simulací odesílání zpráv a připojování k síti. Pravděpodobně nechám zprostředkovávat samotný software mobilu. Idea RP začíná se tvořit - implementace několika algoritmů a třeba i vlastního pro mobily - možnost výběru. Bc. práce pak shrne výsledky. Je třeba osvojit si přenos na mobilní telefony, sehnat podporu a vyzkoušet programy na konečném zařízení. Poté bude možno udělat definitivní specifikaci.

23.4.2006 - předběžná specifikace programu

Aktuální představa o programu: Implementace softwaru pro mobilní zařízení, určené ke kompresi přenášených krátkých zpráv (SMS). Platformou (pro zatím nedostatek znalostí) zřejmě OS Symbian a programovací jazyk J2ME. Algoritmy komprese v programu ve formě knihoven. Pokusil bych se implementovat některé z navrhovaných algoritmů.

Program by měl být ve výsledku přenositelný na všechny podporované platformy. Z obdržených dokumentů by bylo vhodné extrahovat algoritmy komprese a vytvořit patřičné knihovny do programu. V navazující Bc. práci by asi bylo možné navrhnout vlastní kompresní algoritmus a nebo provést nějaké srovnání s používaným softwarem.

13.4.2006 - Domluveno téma ročníkového projektu, obdržel jsem první deadliny 23.4. - předběžná specifikace a 15.5. podrobná

Obdržel jsem učebnici jazyka Java, a tři články na toto téma. Během prvních několika dní jsem se pustil do nového jazyka - zdá se to jednodušší a mnohem logičtější než C++. Články řeší hlavně přístup k vlastní kompresi, všeobecně lze říci, že nemá smysl adaptivní metoda, která spotřebovává moc času. Články jsou různými variantami, jak spotřebovat co nejméně času předcvičením - PPMc, OTM. Asi bude lepší se nejprve podívat na platformu, pro kterou vůbec program bude.

Jediná rozumná dokumentace je Symbian, takže to vypadá na tuto platformu a využití Java J2KME.