doporučuji použít wiki

2007/2008 - druhé pololetí

technologie:
2007/2008 - první pololetí

Do seznamu našich "individuálních" předmětů přibyla fotka a ekonomie. Ubyla nauka o materiálech a technické kreslení.

technologie:
2006/2007 - druhé pololetí

technické kreslení: já používám učebnici, tam jsou aspoň pěkné obrázky
technologie:
nauka o materiálech:
2006/2007 - první pololetí

technické kreslení:
technologie:
nauka o materiálech: